Wales

The Stimulating Physics Network supports the teaching and learning of physics in Wales with free, bespoke CPD for Welsh secondary schools.


Our Teaching and Learning Coaches provide direct support to Partner Schools, who also benefit from:


  • Needs analysis;
  • High-quality CPD for all teachers of physics;
  • A range of pupil support activities.

For more information, or if your school is interested in joining, email Abigail Ashton.Datblygiad Proffesiynol Parhaus ym maes ffiseg, sy’n rhad acam ddim, sydd o safon ac sydd wedi’i deilwra ar gyfer yrysgolion uwchradd yr ydym yn eu cynorthwyo yng Nghymru. Mae ein Hyfforddwyr Addysgu a Dysgu yn cynorthwyo Ysgolion Partner ac athrawon ffiseg. Mae’r Ysgolion Partner yn cael budd o’r canlynol:


  • Dadansoddiad o anghenion;
  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus i athrawon;
  • Ystod o weithgareddau cynorthwyo disgyblion.

I gael rhagor o wybodaeth neu roi gwybod bod gan eich ysgol ddiddordeb mewn cymryd rhan, anfonwch ebost at Abigail Ashton.Your regional team


Teaching and Learning Coaches

Cerian Angharad

cerian.angharad@iop.org


Alessio Bernardelli

alessio.bernardelli@iop.org

07525 631 483

Lawrence Cattermole

lawrence.cattermole@iop.org

07850 311 905

Keith Jones

keith.jones@iop.org

07850 311 909

Graham Perrin

graham.perrin@iop.org

07540 203 720

Physics Network Coordinators

Cerian Angharad

cerian.angharad@iop.org

Alessio Bernardelli

alessio.bernardelli@iop.org

Events

Find the latest events on our regions page.