Wales

The Stimulating Physics Network supports the teaching and learning of physics in Wales with free, bespoke CPD for Welsh secondary schools.


Our Teaching and Learning Coaches provide direct support to Partner Schools, who also benefit from:


  • Needs analysis;
  • High-quality CPD for all teachers of physics;
  • A range of pupil support activities.

For more information, or if your school is interested in joining, email Abigail Ashton.

Our workshops are run at no cost to schools or participants. You can also contact your local Physics Network Coordinator to request a workshop on a topic of your choice, or to host a regional session.Datblygiad Proffesiynol Parhaus ym maes ffiseg, sy’n rhad acam ddim, sydd o safon ac sydd wedi’i deilwra ar gyfer yrysgolion uwchradd yr ydym yn eu cynorthwyo yng Nghymru. Mae ein Hyfforddwyr Addysgu a Dysgu yn cynorthwyo Ysgolion Partner ac athrawon ffiseg. Mae’r Ysgolion Partner yn cael budd o’r canlynol:


  • Dadansoddiad o anghenion;
  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus i athrawon;
  • Ystod o weithgareddau cynorthwyo disgyblion.

I gael rhagor o wybodaeth neu roi gwybod bod gan eich ysgol ddiddordeb mewn cymryd rhan, anfonwch ebost at Abigail Ashton.

Your regional team


Physics Network Coordinators

Cerian Angharad

cerian.angharad@iop.org

Alessio Bernardelli

alessio.bernardelli@iop.org

Events

Find the latest Welsh events on the IOP Events page.

Cookie Settings